Yıllık sabit giderler

Her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de; bir gayrimenkul satın alımını hatta kiralanmasını takiben bazı düzenli giderler ortaya çıkmaktadır. Bunlar, yıllık emlak vergisi, elektrik, su, site ise eğer site aidatı, zorunlu deprem sigortası, isteğe bağlı ev sigortası şeklinde sıralanabilir. Property in Alanya olarak biz, sizlere tüm bu giderlerin takibi ve rehberliği konusunda her zaman, profesyonel hizmet vermeye devam ediyoruz.


Bu sabit giderler hakkında bazı temel detaylar ise şöyledir;


Emlak vergisi

Emlak vergisi, sahip olunan gayrimenkuller için devlete ödenen bir vergidir. Belediye rayiç bedeli üzerinden, ilgili yılın emlak vergisi oranında alınan vergidir. Bu oranlar her yıl yeniden değerlemeye tabi tutulmaktadır.


Normalde, emlak vergisi, biri martta ve diğeri eylülde olmak üzere iki taksit halinde ödenmektedir. Tek defada da ödenebilir. Ödemeler internet üzerinden veya ilgili belediye veznelerine doğrudan yapılabilmektedir.


2016 yılı emlak vergisi oranları şöyledir;

Meskenler: % 0,2

Ticari gayrimenkuller: % 0,4

Arsalar: % 0,6

Araziler: % 0,2


Elektrik

Elektrik kullanımı ve tahsilatları CK Akdeniz Elektrik İdaresi tarafından düzenlenmektedir. Elektrik kullanımından doğan, aylık ödenecek tutar; CK görevlilerinin her ay elektrik saatlerini kontrol edip fatura tahakkuk ettirmesiyle belirlenmektedir.


Ödemeler, CK veznelerine, CK ödeme noktalarına, bankalar kanalıyla, PTT yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir.


Su

Su kullanımı ve ödemeleri, ASAT (Belediye Su ve Atık Su İdaresi) tarafından düzenlenmektedir. Su kullanımından doğan faturalar aylık olarak hesaplanmakta ve ödemeler ASAT vezneleri, ASAT ödeme noktaları, bankalar veya internet üzerinden yapılabilmektedir.


Aidat

Her apartman veya sitenin, genel giderlerinin karşılanması amacıyla ödenen bir aidatı vardır. Sitede bulunan her bir bağımsız bölümün ödediği bu miktar, sitede sunulan hizmetlere ve ihtiyaçlara göre değişebilmektedir.


Aidatlar, doğrudan site yönetimine veya banka yoluyla site hesabına, aylık veya yıllık olarak ödenebilmektedir.


Zorunlu deprem sigortası (DASK)

DASK, ‘’ Doğal Afet Sigortaları Kurumu ‘’ kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve yapılması zorunlu olan bir sigortadır.


DASK sadece depreme karşı değil, doğan gelebilecek her türlü risklere; Sel, büyük yangınlar, heyelanlar, fırtınalar vs. karşı ilgili gayrimenkulü garanti altına alan ve oluşabilecek kayıpların, sigorta şirketleri tarafından tazminini mümkün kılan bir poliçedir.


Örneğin; 100 m²’lik bir normal meskenin, DASK sigorta primi, yaklaşık 100 ₺’dir. Elbette bu değer, gayrimenkulün mevkii, değeri, sahip olduğu durum ve içerisinde bulunduğu alanın ya da binanın güvenlik önlem derecelerine göre değişebilmektedir. Bu rakam, sadece fikir verme amaçlıdır.


Property in Alanya olarak, DASK ı bir zorunluluk gereği olarak değil, gayrimenkulünüzün karşılaşabileceği risklere karşı, büyük bir güvence sağlaması nedeniyle, bilinçli olarak yaptırmanızı öneririz.


İsteğe bağlı ev sigortası

İsteğe bağlı ev sigortası, ilgili gayrimenkulü ve içindekileri, çeşitli risklere karşı güvence altına lan bir poliçedir. Bu riskler; yangın, gaz / su / elektrik kaçağı sonucu oluşan riskler, hırsızlık, soygun, komşu mülklerden gelebilecek riskler, 3, taraflardan gelebilecek riskler, ev kazaları vs. olarak sıralanabilir.


Sigorta ettirilecek gayrimenkulün tapusu, tapu sahibinin kimlik / pasaport fotokopileriyle, bu poliçe düzenlettirilebilir.


Sigorta isteminizi herhangi bir sigorta acentesine iletmenizi takiben, ilgili sigorta acentesi görevlisi gayrimenkulü ziyaret ederek, poliçeye işlenecek eşya ve değerlerin envanterini çıkarır ve optimal tazmin değerleri belirlenir. Böylece poliçe düzenlenmiş olur ve gayrimenkulünüz, DASK dışında kalan risklere karşı da, tam koruma altına alınmış olur.


Bu poliçe her ne kadar zorunlu olmasa da, Property in Alanya olarak, yaptırmanızı ve muhtemel risklere kendinizi güvence altına almanızı öneririz.

Powered By Realestate © 2020